Audiovisueel

Het maken van een goede film bestaat in eerste instantie uit het maken van een goed plan. Wat is het onderwerp, hoe wordt dit in beeld gebracht, wat is het verhaal, welke filmstijl wordt gehanteerd en waarom? Vervolgens wordt een script uitgewerkt en voorgelegd aan de klant. Aan de hand hiervan worden de beelden gedraaid, gemonteerd op passende muziek en verwerkt tot een eindproduct.